Xosé Manuel García Vázquez
 

Coñéceme

 

 

Nacín en Viveiro (Lugo), en 1958. Obtiven a Diplomatura en Ciencias Empresariais, en 1979, na Escola Universitaria de Estudios Empresariais da Coruña. En 1981 licencieime en Administración de Empresas na Facultade de Economía da Universidade de Santiago de Compostela.

Ese mesmo ano incorpórome o cadro docente da Universidade de Santiago de Compostela no Colexio Universitario de Vigo, como Profesor Axudante. En 1990 acado o Grao de Doutor en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Santiago de Compostela.

Dous anos máis tarde, obteño unha praza de Profesor Titular de Universidade no Departamento de Organización de Empresas da Universidade de Vigo. Desde 1997, son Catedrático de Organización de Empresas no mesmo Deparamento. Ó longo de todos estes anos impartín clases de múltiples materias, sempre relacionadas coa Economía da Empresa, a Organización de Empresas, a Estratexia Empresarial, a Innovación Tecnolóxica e a Xestión da Producción, na Facultade de Economía e Administración de Empresas, na Escola Universitaria de Estudios Empresariais, Na Escola Técnica Superior de Enxeñería Industrial e na Escola Técnica Superior de Enxeñería de Minas.

Formo parte tamén, do cadro de profesores de numerosos Masters e Cursos de Postgrao, organizados por diferentes Universidades (Vigo, Santiago de Compostela, A Coruña, Alicante, Oviedo, Burgos, Carlos III de Madrid, Rovira i Virgili, ...). En canto á investigación, traballei sempre en temas relacionados coa Xestión da Producción e a Innovación Tecnolóxica, dirixindo numerosas Teses de Doutoramento e Proxectos de Investigación.

Pertenzo ao Grupo de Investigación REDE (Research in Economics, business and the environment).

Fun Vicedecano da Facultade de Economía e Administración de Empresas (1992-1993), Director do Departamento de Organización de Empresas e Marketing (1994-2000), Decano da Facultade de Economía e Administración de Empresas (2000-2003), responsable do Plan Estratéxico da Universidade de Vigo (2006-2010). Dende xuño de 2010, son Vicerreitor de Economía e Planificación.

 

Última actualización: 06.01.11 14:31