Xosé Manuel García Vázquez
 

Másters

 

 

Entendendo que a Universidade non debe limitarse ás ensinanzas de grao, senón que un dos seus papeis máis relevantes está na organización de Masters, Cursos de Postgrao e Programas de Doutoramento, participei activamente na organización de moitas destas iniciativas, dirixindo as seguintes:
 
 

I Master en Integración Económica Regional y Políticas Comunitarias
Organizado pola Universidade de Vigo e a Universidade Católica de Portugal
Duración : 60 Créditos ECTS
Curso : 2010/11

II Master en Innovación Industrial e Optimización de Procesos
Organizado pola Universidade de Vigo
Patrocinado pola Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia
Duración : 60 Créditos ECTS
Curso : 2010/11

 

III Master en Políticas Comunitarias e Cooperación Territorial
Organizado polas Universidades de Vigo e Minho
Patrocinado polo Parlamento de Galicia, A Cátedra da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e o Módulo Jean Monnet da UVigo
Duración : 60 Créditos ECTS
Curso : 2010/11

I Master en Innovación Industrial e Optimización de Procesos
Organizado pola Universidade de Vigo
Patrocinado pola Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia
Duración : 60 Créditos ECTS
Curso : 2009/10

II Master en Políticas Comunitarias e Cooperación Territorial
Organizado polas Universidades de Vigo e Minho
Patrocinado polo Parlamento de Galicia, A Cátedra da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e o Módulo Jean Monnet da UVigo
Duración : 60 Créditos ECTS
Curso : 2009/10

III Curso de Cooperativismo e Autoemprego
Organizado pola Universidade de Vigo
Patrocinado pola Consellería de Traballo da Xunta de Galicia
Duración : 60 horas
Curso : 2009/10

I Master en Políticas Comunitarias e Cooperación Territorial
Organizado polas Universidades de Vigo e Minho
Patrocinado polo Parlamento de Galicia, A Cátedra da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e o Módulo Jean Monnet da UVigo
Duración : 60 Créditos ECTS
Curso : 2008/09

II Curso de Cooperativismo e Autoemprego
Organizado pola Universidade de Vigo
Patrocinado pola Consellería de Traballo da Xunta de Galicia
Duración : 60 horas
Curso : 2008/09

I Curso de Cooperativismo e Autoemprego
Organizado pola Universidade de Vigo
Patrocinado pola Consellería de Traballo da Xunta de Galicia
Duración : 60 horas
Curso : 2007/08

I Curso de Postgrao en Administración e Dirección de Organizacións Non Lucrativas
Organizado pola Universidade de Vigo
Patrocinado pola Fundación Caixagalicia e polo Concello de Vigo
Duración : 300 horas
Curso : 2001/02

II Curso de Postgrao en Administración e Dirección de Organizacións Non Lucrativas
Organizado pola Universidade de Vigo
Patrocinado pola Fundación Caixagalicia e polo Concello de Vigo
Duración : 300 horas
Curso : 2002/03

III Curso de Formación de Cooperativas
Organizado pola Universidade de Vigo
Patrocinado pola Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais da Xunta de Galicia
Duración : 50 horas
Curso :
2003/04

II Curso de Formación de Cooperativas
Organizado pola Universidade de Vigo
Patrocinado pola Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais da Xunta de Galicia
Duración : 50 horas
Curso : 2002/03

I Curso de Formación de Cooperativas
Organizado pola Universidade de Vigo
Patrocinado pola Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia
Duración : 50 horas
Curso : 2001/02

II Master en Creación e Dirección de Empresas
Organizado polas Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo
Patrocinado polo Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Duración : 600 horas
Curso : 2000/01

I Master en Creación y Dirección de Empresas
Organizado polas Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo
Patrocinado polo Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Duración : 600 horas
Curso :
1998/99

IV Curso de Postgrado de Dirección e Xestión de Cooperativas e Pequenas e Medianas Empresas
Organizado pola Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo
Patrocinado pola Dirección Xeral de Formación e Emprego da Consellería de Familia, Muller e Xuventude da Xunta de Galicia
Duración : 300 horas
Curso : 1.999/00

III Curso de Postgrado de Dirección e Xestión de Cooperativas e Pequenas e Medianas Empresas
Organizado pola Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo
Patrocinado pola Dirección Xeral de Formación e Emprego da Consellería de Familia, Muller e Xuventude da Xunta de Galicia
Duración : 300 horas
Curso : 1.998/99

II Curso de Postgrado de Dirección e Xestión de Cooperativas e Pequenas e Medianas Empresas
Organizado pola Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo
Patrocinado pola Dirección Xeral de Formación e Emprego da Consellería de Familia, Muller e Xuventude da Xunta de Galicia Duración : 300 horas
Curso : 1.997/98

I Curso de Postgrado de Dirección e Xestión de Cooperativas e Pequenas e Medianas Empresas
Organizado pola Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo
Patrocinado pola Dirección Xeral de Formación e Emprego da Consellería de Familia, Muller e Xuventude da Xunta de Galicia
Duración : 300 horas
Curso : 1.995/96

Programa de Doutoramento : Xestión e Dirección de Empresas
Bienio : 98/99-99/00
Número de créditos : 58
Universidad : Vigo
Departamento : Organización de Empresas

Programa de Doutoramento : Cuestións Actuais en Administración e Dirección de Empresas
Bienio : 96/97-97/98
Número de créditos : 49
Universidad : Vigo
Departamento : Organización de Empresas

Volver

Última actualización: 11.06.11 20:46