Xosé Manuel García Vázquez
 

Docencia

 

Produción e Loxística

Escola Técnica Superior de Enxeñería de Minas

5º Curso

Dirección de Operacións

Licenciatura de Administración de Empresas

Facultade de Economía e Administración de Empresas

3º Curso

 

 

Aínda que esta páxina naceu para ser utilizada como unha ferramenta de apoio á docencia, dende fai tempo, utilizamos para este fin a Plataforma Tem@ da UVigo
 

 

Última actualización: 25.09.09 22:21